تسمه تایم همان قطعه‌ای است که وظیفه برقراری اتصال بین میل لنگ و سوپاپ‌ها یا میل سوپاپ‌ها را برعهده دارد. نقش این قطعه در موتور بسیار حیاتی است و در صورت پاره شده تسمه تایم، موتور دچار خسارات اساسی خواهد شد. از این رو با ما در این مقاله همراه باشید تا همه چیز را در مورد زمان تعویض تسمه تایم بدانید.
ادامه مطلب ...