وقتی ماشین بوی بد می‌دهد، حتما چیزی به شما می‌گوید! همانطور که تغییر صدای موتور ماشین یا تغییر رنگ روغن خودرو می‌تواند نشانگر چیزی باشد، دلیل بوی بد در ماشین هم اغلب این است که جایی از ماشین شما ایراد پیدا کرده است. دلیل بوی بد در ماشین مانند سایر نکات کوچک، توجه دقیق به بوی ماشین می‌تواند به…
ادامه مطلب ...